Mofin - nền tảng vay ngang hàng số 1 tại Việt Nam

Giúp người truy cập các khoản vay nhỏ một cách nhanh chóng và thuận tiện

Người mượn

Chạm vào điện thoại của bạn, nhận tiền khi nào bạn muốn

Đầu tư

Kiếm tiền khi bạn muốn. Tìm nhiều có hội xung quanh bạn

Đăng ký để đầu tư

Mofin là nền tảng vay ngang hàng giúp kết nối giữa người cho mượn và người đi mượn.

Chúng tôi không ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

Chúng tôi không tính lãi suất hoặc lệ phí thanh toán muộn

Chúng tôi chỉ tính phí tư vấn là rất nhỏ để giúp cung cấp một phương pháp mới, nhanh chóng, và thuận tiện cho người đi vay.

Bạn muốn mượn bao nhiêu tiền?

Mượn lên đến $500 và nhận lãi suất thấp và cố định

Lợi ích của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi cam kết giúp người truy cập các khoản vay nhỏ một cách nhanh chóng và thuận tiện

Tìm hiểu thêm

Xây dựng cho người đi vay, với người đi vay

Các ứng dụng mới đi vay giúp bạn có được tiền của bạn và hỗ trợ bạn nhanh chóng-như một đối tác-cung cấp đơn giản, nhanh chóng, đáng tin cậy hỗ trợ tài chính cho hàng ngàn người đi vay

Tìm hiểu thêm

Giới thiệu

Câu chuyện, lãnh đạo của chúng tôi, và nơi chúng tôi đang đi

Quy trình hoạt động

Tôi có được những gì khi tôi tham gia như là một người cho vay?