QUY ĐỊNH CHUNG

- Để sử dụng MOFIN khách hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên và tiến hành đăng ký thành viên.

- Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website hoặc app của MOFIN được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng của MOFIN, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

- Điều khoản sử dụng này và các phiên bản sửa đổi, bổ sung của nó (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web/ app mà không cần thông báo trước.

- Khi đăng ký tham gia thành viên tại MOFIN, khách hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. MOFIN không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tính xác thực và mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình, đồng thời bảo mật tài khoản được cấp trên MOFIN, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin tài khoản của mình đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác.

- Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ an toàn, hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn nhằm cung cấp và nâng cao chất lượng các dịch vụ của MOFIN, ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Điều khoản sử dụng”.

- Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ các thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo sự an toàn của MOFIN hoặc những người khác, cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm các quy định của MOFIN hoặc khi cơ quan công quyền yêu cầu cung cấp thông tin. Ngoài mục đích trên, chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

- Mặc dù chúng tôi cam kết dùng hết các biện pháp và chuẩn mực an ninh trong khả năng có thể để đảm bảo cho sự an toàn thông tin cá nhân của bạn, MOFIN không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với việc rò rỉ các thông tin này. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

(sau đây gọi tắt là điều khoản)

 

 1. Phí tư vấn

1.1 Phí tư vấn (PTV)

PTV là khoản phí mà khách hàng phải thanh toán cho MOFIN cho các dịch vụ MOFIN cung cấp, được công bố trên app của MOFIN khi khoản vay được chấp nhận giải ngân. Các bên đồng ý rằng PTV được quy định tại thông báo đến khách hàng đối với khoản vay tương ứng và/hoặc theo biểu phí do MOFIN quy định tùy từng thời điểm.

- Thông báo đến khách hàng có nghĩa là các thông báo/chấp thuận/xác nhận (tùy từng trường hợp) của MOFIN gửi cho khách hàng về các nội dung liên quan đến khoản vay, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn của MOFIN (hoặc thương hiệu, tên gọi khác theo quyết định của MOFIN tùy từng thời điểm) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại di động của khách hàng và/hoặc bằng hình thức khác mà MOFIN cho là phù hợp. Khách hàng tại đây xác nhận chấp thuận chịu sự ràng buộc, tuân thủ theo các thông báo đến khách hàng trong mọi trường hợp. Thông báo đến khách hàng là phần không thể tách rời của Điều khoản này và có thể được thực hiện bởi và/hoặc thông qua các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác do MOFIN chỉ định tùy từng thời điểm. Trong trường hợp thông báo đến khách hàng vì lý do nào đó có một hoặc vài thông tin bị lỗi và/hoặc sai sót, MOFIN bảo lưu quyền đính chính, chỉnh sửa thông tin đó bằng việc gửi một thông báo khác đến khách hàng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin bị lỗi và/hoặc sai sót.

1.2 Điều kiện thu PTV:

PTV được thu khi khoản vay được chấp nhận giải ngân cho khách hàng

1.3 PTV sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm kể cả trường hợp khoản vay được thanh toán trước hạn.

1.4 Các bên đồng ý rằng PTV được ưu tiên thanh toán đầu tiên từ khoản thanh toán của khách hàng trước tất cả các nghĩa vụ thanh toán của khách hàng đối với nhà đầu tư (viết tắt là NĐT). Khách hàng cam kết và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của MOFIN. Trường hợp quá hạn thanh toán khoản vay, khách hàng đồng ý tuân theo hướng dẫn của MOFIN để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cuả mình. Khách hàng đồng ý rằng MOFIN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào liên quan đến việc hướng dẫn khách hàng thực hiện các cam kết và đảm bảo của khách hàng trong bản Điều khoản này.

1.5 Khách hàng đồng ý rằng PTV có thể được cập nhật hoặc thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định của MOFIN. Bằng việc xin cấp khoản vay, khách hàng xác nhận và đồng ý mức PTV theo thông báo đến khách hàng hoặc theo biểu phí có thể được thay đổi tại thời điểm giải ngân khoản vay hoặc gia hạn khoản vay (tùy từng trường hợp áp dụng)

 

 1. Khoản vay

Khoản vay bao gồm số tiền vay và phí dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi PTV, phí gia hạn khoản vay và các khoản phí khác theo thông báo của MOFIN) được quyết định dựa trên đề nghị của khách hàng.

 

 1. Giải ngân khoản vay

Khoản vay sẽ được NĐT giải ngân cho khách hàng bằng cách chuyển khoản theo thông tin thẻ ATM của khách hàng khi khách hàng đăng ký khoản vay vào ngày khách hàng nhận được thông báo về việc chấp thuận và giải ngân khoản vay (sau đây gọi là ngày giải ngân).

 1. Gia hạn khoản vay

Mỗi khoản vay chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất và tối đa là 90 ngày, phí gia hạn cho người đi làm là 500.000 VNĐ và với Sinh viên là 300.000 VNĐ. Phí gia hạn khoản vay sẽ được áp dụng cho mỗi lần gia hạn khoản vay thành công (sau đây gọi là phí gia hạn - PGH). PGH có thể được điều chỉnh tùy từng thời điểm. Bất kể quy định trên, MOFIN có quyền từ chối việc gia hạn.

 

 1. Thanh toán trước hạn

Khách hàng được thanh toán khoản vay trước thời hạn và cam kết tất các khoản phí, khoản vay được chuyển đầy đủ - một lần vào tài khoản của nhà đầu tư (NĐT) theo thông báo của MOFIN.

 

 1. Phí Đóng hồ sơ

Để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư đã giải ngân khoản vay, Mofin áp dụng phí Đóng hồ sơ dành cho khoản vay vượt quá 90 ngày gia hạn hoặc không gia hạn là 800.000 VNĐ/ 1 lần đối với người đi làm và 500.000 VNĐ/ lần với Sinh Viên.

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của MOFIN

7.1. MOFIN có toàn quyền tư vấn, thẩm định khoản vay dự kiến được thông báo tại APP MOFIN mà không cần mô tả trong văn bản khác. MOFIN thông báo đến khách hàng quyết định giải ngân khoản vay theo yêu cầu hoặc xác nhận của khách hàng từ NĐT. Khi thực hiện thông báo đến khách hàng bằng tin nhắn, cuộc gọi và/hoặc các phương tiện khác, MOFIN hoặc đại lý thanh toán được toàn quyền ghi âm, ghi hình lại bất kỳ nội dung nào trao đổi giữa MOFIN và khách hàng, và khách hàng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng các dữ liệu MOFIN ghi lại đó là bằng chứng chứng minh việc khách hàng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến khoản vay.

MOFIN có trách nhiệm giải thích rõ ràng tất cả các loại phí cho Người Vay bao gồm: PTV, PGH (nếu có), Phí Đóng Hồ Sơ (nếu có). KHÔNG yêu cầu Người Vay phải trả thêm bất cứ một loại phí nào ngoài 3 loại phí được quy định trong bản thỏa thuận này.

7.2. MOFIN có toàn quyền xác thực toàn bộ thông tin mà khách hàng đã cung cấp tại bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân mà MOFIN có thể triển khai. MOFIN được quyền sử dụng các thông tin đó, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do chính khách hàng cung cấp; để cung cấp cho các đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc gửi cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu hoặc thu hồi nợ theo thông báo của MOFIN.

7.3. Yêu cầu khách hàng phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải thanh toán cho NĐT theo thông báo của MOFIN.

7.4. MOFIN có quyền thay mặt NĐT chuyển giao, cung cấp thông tin liên quan đến khoản nợ cho bên thứ ba hoặc công bố thông tin của khách hàng trên các phương tiện xã hội, liên lạc với bạn bè, người thân của khách hàng để giúp NĐT thu hồi các khoản nợ quá hạn mà khách hàng chưa thanh toán theo thông báo của MOFIN. Việc chuyển giao hoặc công bố thông tin này sẽ được MOFIN thông báo đến Khách hàng.

7.5. MOFIN chỉ có vai trò phân tích dữ liệu, tư vấn, thông báo tới khách hàng về việc thực hiện thanh toán các khoản phí và khoản vay cho NĐT, các vấn đề phát sinh tranh chấp MOFIN sẽ cam kết hỗ trợ các bên giải quyết các vấn đề liên quan.

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

8.1. Khách hàng được nhận đủ tiền vay và đăng ký các khoản vay tiếp theo bằng cách gửi yêu cầu tới MOFIN. Các đề nghị cấp khoản vay tiếp theo của khách hàng sẽ có hiệu lực kể từ ngày MOFIN thông báo NĐT chấp thuận đề nghị của khách hàng.

8.2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán số tiền phải thanh toán theo thông báo, hướng dẫn của MOFIN khi đến hạn. Phí chuyển tiền thanh toán do khách hàng chịu.

8.3. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu của MOFIN, đồng thời cam kết tất cả những thông tin cung cấp cho MOFIN trong đăng ký khoản vay là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin cung cấp.

8.4. Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho MOFIN ngay khi có thay đổi về bất kỳ thông tin nào của khách hàng.

8.5. Đồng ý với bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh các quy định của bản Điều khoản sử dụng này bởi MOFIN.

8.6. Khách hàng không được chuyển nhượng hay chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ bản Điều khoản này cho bất kỳ bên nào khác nếu không có sự đồng ý trước của MOFIN.

8.7. Cam kết vô điều kiện và không hủy ngang việc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, kiện đòi, mất mát, hư tổn, chi phí nào liên quan đến hoặc phát sinh từ các giao dịch giữa các bên bao gồm nhưng không giới hạn khoản vay, khoản phí..., và đồng ý rằng MOFIN được loại trừ khỏi tất cả các trách nhiệm nêu trên.

 

 1. Khách hàng cam kết:

9.1. Khách hàng cam kết đã hiểu rõ toàn bộ thông tin liên quan đến khoản vay tại thời điểm NĐT đồng ý thực hiện giải ngân theo phương thức giải ngân qua thẻ, tài khoản ngân hàng mà Khách hàng yêu cầu. Đồng thời, Khách hàng tại đây cam kết sẽ tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc thực hiện các Điều khoản này từ MOFIN.

9.2. Khách hàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho NĐT số tiền vay, các khoản phí bằng toàn bộ tài sản của mình. NĐT có quyền sử dụng các biện pháp hợp pháp hoặc tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết để thu các khoản tiền chưa thanh toán từ Khách hàng.

9.3. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật trong việc sử dụng khoản tiền vay.

9.4. Bất kỳ thông tin nào do khách hàng cung cấp cho MOFIN là chính xác, trung thực.

9.5. Chịu trách nhiệm đối với bất kỳ yêu cầu, thông báo, xác nhận nào của khách hàng được thực hiện thông qua điện thoại và/hoặc các phương tiện liên lạc phù hợp khác và đồng ý rằng các yêu cầu, thông báo, xác nhận đó làm phát sinh, xác lập trách nhiệm pháp lý và có hiệu lực ràng buộc đối với khách hàng trong việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến khoản vay.

Trong suốt thời hạn vay. Khách hàng đồng ý ủy quyền sử dụng Facebook cá nhân cho MOFIN.

9.6. Việc xác nhận khoản vay và các thông tin liên quan đến khoản vay là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

 

 1. Sự kiện vi phạm

10.1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp trong các sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một sự kiện vi phạm:

- Khách hàng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của bản Điều khoản này hoặc các thông báo đến khách hàng hoặc văn bản, tài liệu nào khác liên quan, bao gồm cả việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào trong số tiền phải thanh toán theo quy định.

- Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào với bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ liên quan đến việc cấp các khoản vay theo thông tin của MOFIN.

- Khách hàng khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp các thông tin hoặc giấy tờ liên quan đến khoản vay không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả tư vấn khoản vay của MOFIN hoặc ảnh hưởng khả năng thu hồi số tiền phải thanh toán của NĐT hoặc ảnh hưởng quyền và lợi ích của MOFIN.

- Khách hàng không thanh toán hoặc bị chết hoặc mất năng lực hành vi.

- Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện xảy ra mà theo quan điểm của MOFIN là có thể có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc nghĩa vụ phải trả số tiền phải thanh toán của khách hàng.

- Khách hàng không thanh toán đúng hạn bất kỳ khoản đến hạn nào trong số tiền phải thanh toán.

- Có bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật Việt Nam ảnh hưởng đến việc tiếp tục cho khách hàng vay của NĐT.

10.2. Khi và tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một sự kiện vi phạm, MOFIN có quyền:

- Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản nào của số tiền phải thanh toán theo bản Điều khoản này.

- Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của MOFIN theo các văn bản liên quan.

- Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của MOFIN theo quy định tại các văn bản liên quan.

 

 1. Bồi thường thiệt hại

Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho MOFIN và NĐT về các thiệt hại phát sinh do:

11.1. Xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào quy định tại điều 10.1 của Điều khoản này.

11.2. Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc xác nhận là hoặc bị cáo buộc là thông tin không chính xác, không trung thực.

11.3. Xảy ra bất cứ cuộc điều tra, kiện tụng (hoặc quyết định hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến khách hàng) hoặc liên quan đến các giao dịch dự kiến theo các văn bản liên quan.

11.4. Số tiền phải thanh toán hoặc bất kỳ số tiền phải thanh toán nào được quy định tại bản Điều khoản này không được khách hàng trả nợ trước hạn theo thông báo trả nợ trước hạn.

 

 1. Điều khoản chung

12.1. Khách hàng đồng ý và cho phép MOFIN chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào bất cứ thông tin nào liên quan đến khách hàng và/hoặc vấn đề liên quan đến Điều khoản tại bất cứ thời điểm nào mà MOFIN theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Khách hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin nói trên có thể được sử dụng mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi MOFIN và công tác quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của MOFIN (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ việt nam) và/hoặc được trao đổi với tất cả các bên mà MOFIN thấy cần thiết kể cả việc công bố công khai hình ảnh, thông tin cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khách hàng hoàn toàn đồng ý với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc phải có thêm một sự chấp thuận nào khác của khách hàng.

12.2. Chi tiết các khoản phí liên quan đến khoản vay của khách hàng được quy định trong biểu phí chung do MOFIN quy định tùy từng thời điểm và/hoặc được quy định trong thông báo đến khách hàng (sau đây gọi chung là biểu phí). Biểu phí là một phần không thể tách rời của Điều khoản chung này. MOFIN có quyền thay đổi biểu phí, hoặc bổ sung bất kỳ phí nào theo quy định của pháp luật hiện hành mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

12.3. Bất kỳ thông báo đến khách hàng hoặc bất kỳ thông báo nào do MOFIN và/hoặc bên thứ 3 do MOFIN chỉ định gửi tới khách hàng liên quan đến khoản vay của khách hàng bằng hình thức tin nhắn qua điện thoại đăng ký sẽ vẫn được coi là đã gửi và đã nhận được cho dù MOFIN không nhận được thông báo gửi thành công.

12.4. Nếu bất kỳ điều khoản nào của bản Điều khoản này trở thành bất hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì tính hợp lệ, hợp pháp hoặc tính bắt buộc của những điều khoản còn lại sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng hay mất hiệu lực.

CƠ CHẾ GIA HẠN KHOẢN VAY, ĐÓNG HỒ SƠ VÀ THU HỒI NỢ

 1. MOFIN không khuyến khích khách hàng thực hiện gia hạn khoản vay. Trong trường hợp khách hàng không có khả năng để thanh toán khoản vay đúng hạn, Mofin áp dụng mức phí và thủ tục gia hạn khoản vay như sau:

Nội dung

Sinh viên

Người đi làm

Thực hiện

Gia hạn

300,000

500,000

Tối đa 90 ngày

Phí đóng hồ sơ

500,000

800,000

 1. MOFIN không chịu trách nhiệm đòi nợ từ khách hàng không hoàn trả khoản vay. MOFIN chỉ thay mặt NĐT hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hồi khoản vay và các chi phí khác (nếu có) từ Khách hàng.