CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Điều 1: Thu thập thông tin

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Ứng dụng MOFIN, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau:

 • Giấy tờ hợp pháp: CMTND, Bằng lái xe, Sổ hộ khẩu, Thẻ sinh viên, Bảng điểm, giấy nộp tiền học;
 • Thông tin nhân thân và liên hệ như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, mạng xã hội (nếu được phép);
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, số thẻ ATM v.v… để nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp đến

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng và dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng v.v… Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo xác minh đúng các thông tin mà bạn cung cấp và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Lưu trữ và Bảo vệ thông tin

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam. Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.

Điều 3: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng;
 • Thực hiện giao dịch nhận tiền, chuyển tiền và gửi các thông báo trong quá trình giao dịch;
 • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”;
 • Đo đạc, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của Ứng dụng Mofin;
 • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo và chương trình khuyến mại;
 • So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba;
 • Phục vụ quá trình đánh giá độ tín nhiệm và phê duyệt khoản vay.

Điều 4: Chia sẻ thông tin với nhà đầu tư

Để thực hiện giao dịch trên Ứng dụng MOFIN, chúng tôi phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức sẽ xem xét giải ngân cho bạn, bao gồm: thông tin liên lạc, thông tin tài khoản ngân hàng đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:

 • Những người cho vay và các tổ chức cho vay khác nhằm cung cấp các nội dung và dịch vụ phối hợp, phát hiện và ngăn chặn những hành vi có nguy cơ phạm pháp hoặc trái với các chính sách của chúng tôi:
 • Các bên cho vay ký hợp đồng làm dịch vụ với chúng tôi trong phạm vi hoạt động của Ứng dụng MOFIN (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những bên cho vay đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.
 • Các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:
  • Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;
  • Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;
  • Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;
  • Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách 'Thỏa thuận người dùng;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Ứng dụng MOFIN sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!